นายยุทธนา ศรีตะบุตร
นายกอบจ.หนองคายOnline: 44 user(s)นายกระแสร์ ตระกูลพรพงษ์
รองนายก อบจ.นค.
นายสมคิด บรรณารักษ์
รองนายก อบจ.นค.นายวีระ พิเภก
ปลัดอบจ.หนองคายนายกิตติศักดิ์ บุญเปีย
รองปลัดอบจ.หนองคาย
นายมนตรี หมวกไสว
รองปลัดอบจ.หนองคาย
จ่าเอกธีรศักดิ์ บานสันเทียะ
หัวหน้าสนง.ปลัดอบจ.
นายชัยยศ นันทะมีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
ดร.จรูญ จิตรักษ์
ผอ.กองการศึกษาฯ
---------------------------
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นายมนตรี หมวกไสว
รองปลัดรก.ผอ.กองกิจการสภา
นางปิติพร คำบัว
ผอ.กองแผนและงบประมาณ
นางสาววิมลศรี สกุลณมรรคา
ผอ.กองคลัง

ประกาศ ระเบียบ ข้อบัญญัติ และกฎหมาย อบจ.

ภาพข้างล่างคือข่าวกิจกรรม

AEC หรือ Asean Economics Community
คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ
โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย,
สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน
เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน Asean
จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลจริงๆ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558?
คลิกดูรายละเอียด

     


  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  :  ประกาศ ระเบียบ ข้อบัญญัติ และกฎหมาย อบจ.
อบจ.หนองคาย ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง


วันที่ 26 ก.พ. 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมร่มไทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จงหนองคาย นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
พร้อมด้วยนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าว "การแสดงประกอบ แสง-เสียง สงครามปราบฮ่อ" ประจำปี 2557
คนดังท้องถิ่น : 'ยุทธนา ศรีตะบุตร'หนองคายเป็นจังหวัดชายแดน หากดูตามภูมิศาสตร์ที่ตั้งและการปกครองแล้ว จังหวัดหนองคายเป็นเมืองหน้าด่าน
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

ปัจจุบันน
ายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกอบจ.หนองคาย ได้ยึดการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการทันที
"ยุทธนา ศรีตะบุตร" นายกอบจ.หนองคาย บอกว่า การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น
อบจ.หนองคาย ได้จัดเตรียมไว้ 2 ด้าน คือ เรื่องบุคลากร เนื่องจากจ.หนองคาย เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญ
ที่จะต้องต้อนรับแขกชาวต่างชาติที่เข้าออกตามช่องทางนี้ โดยเชื่อว่าจะมีจำนวนมากซึ่งเป็นทั้งนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ
ที่ชาวหนองคายจะต้องเตรียมการต้อนรับไว้เป็นอย่างดี

สิ่งแรกที่ อบจ.หนองคาย เร่งดำเนินการคือเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารให้พร้อม
โดยอบจ.ได้ตั้งเครื่องมือเทคโนโลยีห้องเรียนไอซีทีพร้อมอุปกรณ์และกระดานอัจฉริยะให้โรงเรียนทุกแห่ง
ซึ่งกระดานดังกล่าวจะพัฒนาไปสู่ระบบคอนเฟอเรนซ์ให้นักเรียนใช้ประโยชน์จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปและใช้ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนทุกระดับได้รวดเร็วเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมกับเพื่อนนักเรียนแต่ละประ เทศได้เป็นอย่างดี

นายกอบจ.หนองคาย บอกอีกว่า นอกจากให้ความสำคัญกับเด็กเยาวชนในโรงเรียนแล้วยังได้ขยายการเรียนรู้
เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ผู้นำชุมชนหมู่บ้านต่างๆ ทั้งจังหวัด โดยเริ่มทยอยติดตั้งเทคโนโลยีทุกพื้นที่
และจัดทำโครงการสอนคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษพื้นฐานให้ผู้นำชุมชนหมู่บ้านต่างๆ โดยเปิดอบรมให้หมู่บ้านละ 40 คน
ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่อบรมวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็น
และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

นอกจากนี้ ยังมีการอบรมภาษาอังกฤษที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาส
ให้ชาวหนองคายพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม ดูมีคุณค่า มีราคาและให้เป็นเอกลักษณ์ ก่อนนำมาวางแสดงและจำหน่ายที่ศูนย์โอท็อป
เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางผ่าน จ.หนองคาย
ได้แวะเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าโอท็อบไปเป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึกด้วย
---------------------------------------------------------------------------------------
คนดังท้องถิ่น : หนุนพัฒนาบุคลากร รับประชาคมอาเซียน : โดย...นายคลองหลอด
ที่มา คมชัดลึกออนไลน์วันที่ 20-01-2557

 


งานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อปี 2557
งานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อปี 2557
07-03-2014
นายก อบจ.หนองคาย ปลื้ม จัดแสดงแสงสีเสียงตำนานสงครามปราบฮ่อ ไฮไลต์สำคัญของงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ และงานกาชาดจังหวัดหนองคาย คนแน่นทุกรอบการแสดง ยังมีการแสดงให้ชมไปจนถึง 13 มี.ค.นี้               ...

นายก อบจ.หนองคาย เยี่ยมโรงเรียนปชาบดีพิทยาคม
นายก อบจ.หนองคาย เยี่ยมโรงเรียนปชาบดีพิทยาคม
24-01-2014
เมื่อวันที่ 24  มกราคม 2557 นายยุทธนา ศรีตะบุตร  นายก อบจ. หนองคาย เยี่ยมโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม โครงการ R TO U โดยมี นากยทวีศักดิ์  มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับ

นายก อบจ.หนองคาย เยี่ยม ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา
นายก อบจ.หนองคาย เยี่ยม ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา
20-01-2014
   เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน (R to U) ที่โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และยังได้พูดคุย ...

โครงการติวเตอร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(o-net) ที่โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
โครงการติวเตอร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(o-net) ที่โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
20-01-2014
เมื่อวันที่ 20 ม.ค.57 ที่หอประชุม รร.อนุบาลหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการติวเตอร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(o-net) โดยกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคาย กลุ่มที่ 1 ...

อบจ.หนองคาย จัดงานเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู ปี2557
อบจ.หนองคาย จัดงานเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู ปี2557
16-01-2014
"อบจ.หนองคาย" จัดงานเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู วันที่ 16 ม.ค.2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมในวันครู เพื่อยกย่องครูและเชิดชูเกียรติครูในสาขา วิชาต่างๆ   นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย เป็นประธานเปิด งานวันครู ประจำปี 2557 ...

ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านสร้างพอก
ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านสร้างพอก
15-11-2013
 นายกยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย ได้นำผ้าป่าการศึกษามาทอดถวายเพื่อเป็นทุนพัฒนาโรงเรียนบ้านสร้างพอก  จำนวน 15,000 บาท เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556 โดยโรงเรียนมีเป้าหมายนำมาใช้ในการทำพัฒนาคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  และปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้นักเรียนได้มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความสนุกสนานได้เล่นและออกกำลังกายต่อไป ...

อบจ.หนองคายมอบทุนผ้าป่า  ๑ โรงเรียน ๑ ผ้าป่า ๑ ปี โรงเรียนฝางพิทยาคม
อบจ.หนองคายมอบทุนผ้าป่า ๑ โรงเรียน ๑ ผ้าป่า ๑ ปี โรงเรียนฝางพิทยาคม
17-09-2013
ในช่วงเช้า ของวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ โรงเรียนฝางพิทยาคม ต.บ้านฝางอ.สระใคร จ.หนองคาย นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา ท่านผู้ปกครอง ครูและนักเรียนโรงเรียนฝางพิทยาคม ร่วมต้อนรับ นายกอบจ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีบุตร พร้อมคณะท่าน ...

การแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณี อบจ.หนองคาย ปี 2556
การแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณี อบจ.หนองคาย ปี 2556
05-09-2013
เมื่อวันที่  5  กันยายน 2556 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมร่มไทร ภายในบริเวณ อบจ.หนองคาย  นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย หรือ อบจ.หนองคายและคณะ ได้เปิดการแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณี อบจ.หนองคาย ปี 2556 ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

เลือกตั้งนายก อบจ.ปี2555
23-08-2013
จากซ้ายไปขวา) นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผวจ.หนองคาย นายประสิทธิ์ จันทาทอง เบอร์ 3 นายยุทธนา ศรีตะบุตร เบอร์ 1 และ นางสาวมัณฑนา บาลไธสง เบอร์ 2 ในวันแรกของการ โฉมหน้าส่วนหนึ่งของทีมผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กลุ่มวิเชียรที่สอบผ่านลอยลำเข้ามาคว้าเก้าอี้ได้ถึง ...

นายก อบจ.หนองคายพร้อมคณะเข้าทำงานวันแรก
23-08-2013
              วันนี้ (22 ส.ค.) นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นำคณะรองนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มจากกราบไหว้หลวงพ่อพระใส ...

25 คำถามล่าสุดใน ท่านถามเราตอบ, ตั้งคำถามใหม่
06/03/14 09:03» การรับสมัครงานปิดเทอม ปี 2557..
16/02/14 16:02» สอบถามความเป็นมาขององค์กร..
25/10/13 22:20» จำนวนพนักงาน..
08/10/13 12:00» งานประเพณี..
13/09/13 20:26» ร้องเรียนการทุจริตการสอบ เทศบาลศรีเชียงใหม่ ที่จะสอบปลายเดือนนี้..
31/08/13 12:03» ถนนสาธารณหน่วยงานไหนรับผิดชอบซ่อมแซมคะ..
07/08/13 17:00» ร้องเรียนถนนพังครับ..
05/08/13 10:23» เรียนท่านนาก อบจ.ที่เคารพ ..
03/08/13 14:03» การสรรหาพนักงานจ้างทั่วไปของ อบต...
02/08/13 19:50» ปรับปรุงถนน..
02/08/13 11:44» ข้อมูลผู้ครอบครองรถยนต์ ใน ตำบลนาหนัง..
13/06/13 13:43» รายละเอียดการสัมนา ปาล์มน้ำมัน วันที่ 19 มิย. 56..
22/05/13 07:50» จะประกาศรายชื่อพนักงานจ้างเมื่อไหร่..
19/05/13 19:38» บอลอาชีพ..
12/05/13 14:11» ชอบพิพิธภัณฑ์..
08/05/13 22:06» ถนนลูกรัง บ.ไชยา-บ.โพนหวาย อ.สระใคร ..
06/05/13 18:41» ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานเมื่อไหร่??..
02/05/13 12:03» ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ..
01/05/13 20:36» เกี่ยวกับการสอบ..
08/03/13 16:11» สมัครงานช่วงปิดเทอม..
22/02/13 14:32» ท่าดูดทราย..
15/02/13 22:42» วันรับสมัครสอบ..
02/02/13 10:16» เช่าพื้นที่ขายของ..
16/01/13 22:10» ขอความอนุเคราะห์..
03/01/13 12:13» สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย..
03/01/13 12:10» ถนนเข้าบ้านหนองควาย..
06/12/12 16:19» ท่าทราย..
12/11/12 15:11» ห้องเรียนอัฉริยะ..
07/11/12 22:55» ศึกษาดูงานต่างประเทศ สมนา ท่องเที่ยว นครลอสแอลเจลิส ลาสเวก้ส ซานฟรานซิสโก..
11/09/12 15:44» ถนนเส้นทางสร้างนางขาว-บ้านภูเสด็จชำรุดมากๆ เมื่อไหร่จะซ่อมซะที..
06/09/12 14:36» เรียน ผู้ดูแลระบบ..
 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  ประกาศ ระเบียบ ข้อบัญญัติ และกฎหมาย อบจ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  โทร 042 422798 โทรสาร 042
email  email :objnkpao@nongkhai-pao.org
  Copyright©2014 nongkhai-pao.org
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม