นายยุทธนา ศรีตะบุตร
นายก อบจ.หนองคายOnline: 51 user(s)นายกระแสร์ ตระกูลพรพงษ์
รองนายก อบจ.นค.
นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัธ
รองนายก อบจ.นค.
นายสมคิด บรรณารักษ์
ที่ปรึกษานายก อบจ.นค.
นายอภิชัย คำภิรมย์
เลขาฯนายก อบจ.นค.
นางสาวยุวดี ศรีตะบุตร
เลขาฯนายก อบจ.นค.
นางสาวเบญญาภา อินทร์รอด
เลขาฯนายก อบจ.นค.
นายชวลิต ศรีตะบุตร
เลขาฯนายก อบจ.นค.


 นายกิตติศักดิ์ บุญเปีย
ปลัดอบจ.หนองคาย
นายมนตรี หมวกไสว
รองปลัดอบจ.หนองคาย
จ่าเอกธีรศักดิ์ บานสันเทียะ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายชัยยศ นันทะมีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
ดร.จรูญ จิตรักษ์
ผอ.กองการศึกษาฯ
---------------------------
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นายพิชิต ติหะปัญโญ
ผอ.กองกิจการสภา
นางปิติพร คำบัว
ผอ.กองแผนและงบประมาณ
นางสาววิมลศรี สกุลณมรรคา
ผอ.กองคลัง

ประกาศ ระเบียบ ข้อบัญญัติ และกฎหมาย อบจ.

   
ภาพข้างล่างคือข่าวกิจกรรม

AEC หรือ Asean Economics Community
คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ
โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย,
สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน
เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน Asean
จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลจริงๆ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558?
คลิกดูรายละเอียด

     


  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  :  ประกาศ ระเบียบ ข้อบัญญัติ และกฎหมาย อบจ.
อบจ.หนองคาย ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

วันปิยมหาราช 2557


อ่านรายละเอียดภาพกิจกรรม นายก อบจ.หนองคาย เดือนพฤษภาคม 2557 ชมภาพข่าวโดยละเอียดได้ในหมวด ข่าวปี 2557คนดังท้องถิ่น : 'ยุทธนา ศรีตะบุตร'หนองคายเป็นจังหวัดชายแดน หากดูตามภูมิศาสตร์ที่ตั้งและการปกครองแล้ว จังหวัดหนองคายเป็นเมืองหน้าด่าน
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

ปัจจุบันน
ายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกอบจ.หนองคาย ได้ยึดการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการทันที
"ยุทธนา ศรีตะบุตร" นายกอบจ.หนองคาย บอกว่า การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น
อบจ.หนองคาย ได้จัดเตรียมไว้ 2 ด้าน คือ เรื่องบุคลากร เนื่องจากจ.หนองคาย เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญ
ที่จะต้องต้อนรับแขกชาวต่างชาติที่เข้าออกตามช่องทางนี้ โดยเชื่อว่าจะมีจำนวนมากซึ่งเป็นทั้งนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ
ที่ชาวหนองคายจะต้องเตรียมการต้อนรับไว้เป็นอย่างดี

สิ่งแรกที่ อบจ.หนองคาย เร่งดำเนินการคือเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารให้พร้อม
โดยอบจ.ได้ตั้งเครื่องมือเทคโนโลยีห้องเรียนไอซีทีพร้อมอุปกรณ์และกระดานอัจฉริยะให้โรงเรียนทุกแห่ง
ซึ่งกระดานดังกล่าวจะพัฒนาไปสู่ระบบคอนเฟอเรนซ์ให้นักเรียนใช้ประโยชน์จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปและใช้ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนทุกระดับได้รวดเร็วเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมกับเพื่อนนักเรียนแต่ละประ เทศได้เป็นอย่างดี

นายกอบจ.หนองคาย บอกอีกว่า นอกจากให้ความสำคัญกับเด็กเยาวชนในโรงเรียนแล้วยังได้ขยายการเรียนรู้
เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ผู้นำชุมชนหมู่บ้านต่างๆ ทั้งจังหวัด โดยเริ่มทยอยติดตั้งเทคโนโลยีทุกพื้นที่
และจัดทำโครงการสอนคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษพื้นฐานให้ผู้นำชุมชนหมู่บ้านต่างๆ โดยเปิดอบรมให้หมู่บ้านละ 40 คน
ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่อบรมวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็น
และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

นอกจากนี้ ยังมีการอบรมภาษาอังกฤษที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาส
ให้ชาวหนองคายพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม ดูมีคุณค่า มีราคาและให้เป็นเอกลักษณ์ ก่อนนำมาวางแสดงและจำหน่ายที่ศูนย์โอท็อป
เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางผ่าน จ.หนองคาย
ได้แวะเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าโอท็อบไปเป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึกด้วย
---------------------------------------------------------------------------------------
คนดังท้องถิ่น : หนุนพัฒนาบุคลากร รับประชาคมอาเซียน : โดย...นายคลองหลอด
ที่มา คมชัดลึกออนไลน์วันที่ 20-01-2557

 
อบจ.หนองคายเข้าร่วมพิธีงานวันปิยมหาราช ปี 2557
อบจ.หนองคายเข้าร่วมพิธีงานวันปิยมหาราช ปี 2557
23-10-2014
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นำผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช ที่ศาลากลางจังหวัดหนองคาย      

เลขานุการนายก อบจ.หนองคาย
เลขานุการนายก อบจ.หนองคาย
15-10-2014
ผู้ทำหน้าที่ เลขานุการนายก อบจ.หนองคาย นายอภิชัย คำภิรมย์ เลขานุการนายก อบจ.หนองคาย นางสาวยุวดี ศรีตะบุตร ...

บั้งไฟพญานาค ปี2557 ขึ้น วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน11 ที่หนองคาย 444 ลูก
บั้งไฟพญานาค ปี2557 ขึ้น วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน11 ที่หนองคาย 444 ลูก
09-10-2014
บั้งไฟพญานาค 2557 นักท่องเที่ยวแห่ชมปรากฏการณ์ บั้งไฟพญานาค แน่นริมฝั่งโขง เผยที่ อ.โพนพิสัย และ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ผุดรวมกว่า 444 ลูก              วันที่ 8 ตุลาคม 2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในปีนี้มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมบั้งไฟพญานาคที่ ...

แข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อการปรองดองสมานฉันท์จังหวัดหนองคาย
แข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อการปรองดองสมานฉันท์จังหวัดหนองคาย
16-09-2014
แข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อการปรองดองสมานฉันท์จังหวัดหนองคาย เพื่อสร้างความรัก สามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ "วิ่ง 21 ขา" และประกวดกองเชียร์ ในวันที่ ...

อบจ.หนองคายมอบผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฏร์อุทิศ "ปี 2557
อบจ.หนองคายมอบผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฏร์อุทิศ "ปี 2557
27-07-2014
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหงัดหนองคาย พร้อมคณะ ได้นำผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2557 มา.มอบเงิน 1 โรงเรียน 1 ผ้าป่า 1 ปี ให้กับโรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฏร์อุทิศ" และมีคณะครู นักเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน มาให้การต้อนรับ ...

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
22-05-2014
นายยุทธนา ศรีตะบุตร บิดา อดีต ส.ว. และ ส.ส. พิทักษ์ ศรีตะบุตร มารดา นางยุวดี ศรีตะบุตร เกิด 27 มีนาคม 2513 ที่อยู่ 444 ม.4 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลับรามคำแหง ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) ...

บุญบั้งไฟที่อบต.บ้านโพธิ์ 2557
บุญบั้งไฟที่อบต.บ้านโพธิ์ 2557
22-05-2014
สืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้ายโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 ที่ อบต.บ้านโพธิ์  โดยมีนายยุทธนา ศรีตะบุตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานใน วันที่ 15  พฤษภาคม 2557 ในงานมีการแห่ขบวนบั้งไฟและมีการละเล่นแบบพื้นเมืองอย่างสนุกสนาน ...

บุญบั้งไฟที่อบต.นาข่า 2557
บุญบั้งไฟที่อบต.นาข่า 2557
22-05-2014
องค์การบริหารตำบลน่าข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ร่วมกับ อบจ.หนองคาย จัดงานสืบสานประเพณีงานบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2557 โดนนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคายไปเป็นประธานเปิดงาน ที่ที่ทำการ อบต.นาข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย มีประชาชนมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ...

วันสตรีสากล2557
วันสตรีสากล2557
22-05-2014
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ที่หอประชุมอำเภอเมืองหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันสตรีสากล อำเภอเมืองหนองคาย ประจำปี 2556" และมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น ระดับตำบล และระดับอำเภอ ...

สัปดาห์วันวิสาขบูชาที่อ.โพนพิสัย
สัปดาห์วันวิสาขบูชาที่อ.โพนพิสัย
22-05-2014
งานสัปดาห์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก สืบสาน บั้งไฟประเพณี บุญเดือน 6 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สักการะหลวงพ่อพระเสี่ยง ที่ศักดิ์สิทธิ์ ของอำเภอโพนพิสัยที่วัดมณีโคตร อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 9-14 ...

25 คำถามล่าสุดใน ท่านถามเราตอบ, ตั้งคำถามใหม่
20/10/14 11:26» เรื่องเสาไฟบริเวณโรงเรียนกีฬาไปถึงอาชีวะ..
29/09/14 19:21» ร้องเรียนเรื่อง น้ำปะปาเมืองท่าบ่อ..
05/09/14 12:42» เปิดรับสมัครบุคลากร..
15/07/14 23:19» สอบบรรจุครับ..
04/07/14 20:16» ร้องเรียนอุบัติเหตุจากการก่อสร้างถนนต.บ้านเดื่อ หนองคาย-โพนพิสัย..
06/03/14 09:03» การรับสมัครงานปิดเทอม ปี 2557..
16/02/14 16:02» สอบถามความเป็นมาขององค์กร..
25/10/13 22:20» จำนวนพนักงาน..
08/10/13 12:00» งานประเพณี..
13/09/13 20:26» ร้องเรียนการทุจริตการสอบ เทศบาลศรีเชียงใหม่ ที่จะสอบปลายเดือนนี้..
31/08/13 12:03» ถนนสาธารณหน่วยงานไหนรับผิดชอบซ่อมแซมคะ..
07/08/13 17:00» ร้องเรียนถนนพังครับ..
05/08/13 10:23» เรียนท่านนาก อบจ.ที่เคารพ ..
03/08/13 14:03» การสรรหาพนักงานจ้างทั่วไปของ อบต...
02/08/13 19:50» ปรับปรุงถนน..
02/08/13 11:44» ข้อมูลผู้ครอบครองรถยนต์ ใน ตำบลนาหนัง..
13/06/13 13:43» รายละเอียดการสัมนา ปาล์มน้ำมัน วันที่ 19 มิย. 56..
22/05/13 07:50» จะประกาศรายชื่อพนักงานจ้างเมื่อไหร่..
19/05/13 19:38» บอลอาชีพ..
12/05/13 14:11» ชอบพิพิธภัณฑ์..
08/05/13 22:06» ถนนลูกรัง บ.ไชยา-บ.โพนหวาย อ.สระใคร ..
06/05/13 18:41» ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานเมื่อไหร่??..
02/05/13 12:03» ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ..
01/05/13 20:36» เกี่ยวกับการสอบ..
08/03/13 16:11» สมัครงานช่วงปิดเทอม..
22/02/13 14:32» ท่าดูดทราย..
15/02/13 22:42» วันรับสมัครสอบ..
02/02/13 10:16» เช่าพื้นที่ขายของ..
16/01/13 22:10» ขอความอนุเคราะห์..
03/01/13 12:13» สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย..
03/01/13 12:10» ถนนเข้าบ้านหนองควาย..
06/12/12 16:19» ท่าทราย..
12/11/12 15:11» ห้องเรียนอัฉริยะ..
07/11/12 22:55» ศึกษาดูงานต่างประเทศ สมนา ท่องเที่ยว นครลอสแอลเจลิส ลาสเวก้ส ซานฟรานซิสโก..
11/09/12 15:44» ถนนเส้นทางสร้างนางขาว-บ้านภูเสด็จชำรุดมากๆ เมื่อไหร่จะซ่อมซะที..
 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  ประกาศ ระเบียบ ข้อบัญญัติ และกฎหมาย อบจ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  042 422798
email  nongkhai.pao@gmail.com
  Copyright©2014 nongkhai-pao.org
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม