นายยุทธนา ศรีตะบุตร
นายกอบจ.หนองคายOnline: 78 user(s)นายกระแสร์ ตระกูลพรพงษ์
รองนายก อบจ.นค.
นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัธ
รองนายก อบจ.นค.
นายสมคิด บรรณารักษ์
เลขาฯนายก อบจ.นค.
นายอภิชัย คำภิรมย์
เลขาฯนายก อบจ.นค.
นางสาวยุวดี ศรีตะบุตร
เลขาฯนายก อบจ.นค.
นางสาวเบญญาภา อินทร์รอด
เลขาฯนายก อบจ.นค.
นายวีระ พิเภก
ปลัดอบจ.หนองคายนายกิตติศักดิ์ บุญเปีย
รองปลัดอบจ.หนองคาย
นายมนตรี หมวกไสว
รองปลัดอบจ.หนองคาย
จ่าเอกธีรศักดิ์ บานสันเทียะ
หัวหน้าสนง.ปลัดอบจ.
นายชัยยศ นันทะมีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
ดร.จรูญ จิตรักษ์
ผอ.กองการศึกษาฯ
---------------------------
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นายมนตรี หมวกไสว
รองปลัดรก.ผอ.กองกิจการสภา
นางปิติพร คำบัว
ผอ.กองแผนและงบประมาณ
นางสาววิมลศรี สกุลณมรรคา
ผอ.กองคลัง

ประกาศ ระเบียบ ข้อบัญญัติ และกฎหมาย อบจ.

ภาพข้างล่างคือข่าวกิจกรรม

AEC หรือ Asean Economics Community
คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ
โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย,
สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน
เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน Asean
จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลจริงๆ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558?
คลิกดูรายละเอียด

     


  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  :  ประกาศ ระเบียบ ข้อบัญญัติ และกฎหมาย อบจ.
หมวด: การลา และแบบใบลา
แบบฟอร์มใบลา
10-08-2012 เข้าชมแล้ว: 3785
แบบใบลา
1.แบบใบลาป่วย กิจ คลอดบุตร คลิกที่นี่
2.แบบใบลาพักผ่อนคลิกที่นี่
3.แบบใบลาอุปสมบท คลิกที่นี่

 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  ประกาศ ระเบียบ ข้อบัญญัติ และกฎหมาย อบจ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  โทร 042 422798 โทรสาร 042
email  email :objnkpao@nongkhai-pao.org
  Copyright©2014 nongkhai-pao.org
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม