นายยุทธนา ศรีตะบุตร
นายก อบจ.หนองคายOnline: 24 user(s)นายกระแสร์ ตระกูลพรพงษ์
รองนายก อบจ.นค.
นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัธ
รองนายก อบจ.นค.
นายสมคิด บรรณารักษ์
ที่ปรึกษานายก อบจ.นค.
นายอภิชัย คำภิรมย์
เลขาฯนายก อบจ.นค.
นางสาวยุวดี ศรีตะบุตร
เลขาฯนายก อบจ.นค.
นางสาวเบญญาภา อินทร์รอด
เลขาฯนายก อบจ.นค.
นายชวลิต ศรีตะบุตร
เลขาฯนายก อบจ.นค.


 นายกิตติศักดิ์ บุญเปีย
ปลัดอบจ.หนองคาย
นายมนตรี หมวกไสว
รองปลัดอบจ.หนองคาย
จ่าเอกธีรศักดิ์ บานสันเทียะ
รองปลัดอบจ.หนองคาย
นายชัยยศ นันทะมีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางวรรณกร วิยะนัด
รักษาการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
---------------------------
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นายพิชิต ติหะปัญโญ
ผอ.กองกิจการสภา
นางปิติพร คำบัว
ผอ.กองแผนและงบประมาณ
นางสาววิมลศรี สกุลณมรรคา
ผอ.กองคลัง

ประกาศ ระเบียบ ข้อบัญญัติ และกฎหมาย อบจ.

   
ภาพข้างล่างคือข่าวกิจกรรม

AEC หรือ Asean Economics Community
คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ
โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย,
สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน
เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน Asean
จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลจริงๆ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
คลิกดูรายละเอียด

     


  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  :  ประกาศ ระเบียบ ข้อบัญญัติ และกฎหมาย อบจ.
หมวด: การลา และแบบใบลา
แบบฟอร์มใบลา
10-08-2012 เข้าชมแล้ว: 7406
แบบใบลา
1.แบบใบลาป่วย กิจ คลอดบุตร คลิกที่นี่
2.แบบใบลาพักผ่อนคลิกที่นี่
3.แบบใบลาอุปสมบท คลิกที่นี่

 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  ประกาศ ระเบียบ ข้อบัญญัติ และกฎหมาย อบจ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  042 422798
email  nongkhai.pao@gmail.com
  Copyright©2017 nongkhai-pao.org
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม